Solární výroba, spotřeba a přetoky

Solární výroba - a jak spotřebovat přetoky?
Máte nebo i nemáte baterii, ale i tak potřebujete řešit co s předbytkem energie?

Solární výroba

Solární výroba

Popis zkratek na LCD

S: Solar - fotovoltaika výroba watt , ampery , napětí
L: Load - vlastní spotřeba celkem watt
G: Grid - dodavatel energie watt , napětí od dodavatele
B: Battery - spotřeba baterie watt , napětí na baterii , SOC baterie

Solární topný systém LCD panel Solární topný systém LCD panel Solární topný systém LCD panel

Poslední řádek ukazuje stav spotřeby topného tělesa
OK: výpočet a navyšování spotřeby topného tělesa watt
NE: snižujeme nebo udržujeme spotřebu tělesa watt
% - kolik procent je nastaveno na SSR relé
XXX - kolik je spotřeba watt na topném tělese měřeno pomocí sondy


Kontrolujeme funkčnost MQTT přenostu
Kontrolujeme funkce LAN
Zobrazované chyby na LCD

Chyba MQTT Solar
Vypinam spotrebu

Chyba MQTT Load
Vypinam spotrebu

Jak sledovat spotřebu

Tak řešením je wattroutery, sondy a hodně peněz ... a spínání spotřebičů
Existuje i sledování přes cloud od výrobců měničů, ale ... co když vypadne internet?

Samozřejmě a určitě existuje hodně profi řešení pro řízení toku energie
a lze utratit hodně peněz a nechat si vše provést montáž firmou.

My co máme klasické fotovoltaické měniče a chuť něco objevovat a nejlepším řešení pro sledování je Solar Assistant.

Máme řešení

Existuje, a to pomocí Adruina UNO, NANO, další a MQTT,
LAN/WiFi karty,
PWM rozhraní,
řiditelného SSR relé podle spirály od 20A a vyšší, máme cenu cca od 890Kč/ks
a proudové sondy na měření spotřeby spirály
.... samozřejmě extra super softík :) pro sledování a fungování využití spotřeby přebytků

ke stažení jsou starší vývojové verze .... bez záruky na provoz

... tu nejnovější a prozatím nejlepší verzi softíku :) sledujeme, testujeme sami na vlastní fotovoltaické elektrárně

Měnič REVO II 5Kw , panely 8 x 450Wp , Baterie 5Kw, spotřeba pro dům a chov a vytápění vody rybičkám

Arduino nano v patici Lan modul PWM modul pro řízení SSR relé Poudová sonda 20A/1V SSR releé ovládáné pomocí PWM
A .... hooodně uvařené vody v kýblu.Používám 1 x 2500W pro ohřev vody v IBC


Videa Youtube

1. Video 3
Příprava na ovládání topného tělesa s možností řízení výkonu pomocí PWM a SSR relé. HW: Arduino UNO/NANO, LAN karta, LCD display
Preparation for heater control with PWM and SSR relay power control. HW: Arduino UNO, LAN card, LCD display
Vorbereitung für die Heizungssteuerung mit PWM und SSR-Relais-Leistungssteuerung. HW: Arduino UNO, LAN-Karte, LCD-Display
Przygotowanie do sterowania grzałką za pomocą PWM i przekaźnika SSR. Sprzęt: Arduino UNO, karta LAN, wyświetlacz LCD2. Video 2
Solar assistant a MQTT + SSR relé + proudová sonda - pokračování
Solar assistant i MQTT + przekaźnik SSR + sonda prądowa - ciąg dalszy
Solar assistant und MQTT + SSR-Relais + Stromzähler - Fortsetzung
Solar assistant and MQTT + SSR relay + current probe - continued


3. Video 1
Výpočet je dán podle výroby solárních panelů a odběru, lze nastavit spotřebu i na baterii a nebo taky ne. Výstup je na LCD nebo serial monitoru. MQTT hodnoty si uživatel musi sám nastavit podle MQTT Solar assistant. Doprovodné instrukce v kodu budou na uvedených stránkách...

The calculation is based on the production of the solar panels and the consumption, you can set the consumption on the battery or not. The output is on LCD or serial monitor. MQTT values have to be set by the user according to the MQTT Solar assistant. The accompanying instructions in the code will be on the mentioned pages...

Die Berechnung basiert auf der Produktion der Solarmodule und den Verbrauch, können Sie den Verbrauch auf der Batterie oder nicht eingestellt. Die Ausgabe erfolgt auf LCD oder seriellem Monitor. Die MQTT-Werte müssen vom Benutzer gemäß dem MQTT-Solarassistenten eingestellt werden. Die zugehörigen Anweisungen im Code werden auf den genannten Seiten zu finden sein...

Obliczenia opierają się na produkcji paneli słonecznych i zużyciu, można ustawić zużycie na baterii lub nie. Dane wyjściowe są wyświetlane na ekranie LCD lub monitorze szeregowym. Wartości MQTT muszą być ustawione przez użytkownika zgodnie z MQTT Solar assistant Instrukcje towarzyszące w kodzie znajdują się na wspomnianych stronach...

?? Úspora ??

Fotovoltaický systém vám může uspořit přibližně xx% nákladů na ohřev vody. Ten je obvykle po vytápění druhým největším žroutem energie v domácnosti, v domech je jeho podíl ještě vyšší. Proto se vyplatí úspory hledat právě v ohřevu vody. V našich podmínkách obvykle platí jednoduchý přepočet cca. 1kWp instalovaného výkonu vyrobí ročně cca. 1MWh energie. Náš systém tak ročně uspoří hodně energie pro ohřev vody!

.. a výhody

Snadná a rychlá instalace - stačí zásuvka od topného tělesa, popř. bojleru, LAN kabel popř WiFi pro komunikaci.
Žádné starosti - žádné provozní náklady, žádná údržba, pokud jste trošku technicky založení.
Přehledné ovládání - připravujeme ...
Základní informace - díky LCD víte kolik energie online vyrábíte, kolik spotřebujete, jaký je stav systému
Návratnost - na jedné z největších spotřeb energie v domácnosti
Akumulace - standardně můžete využívat stávající systém, např. baterie, voda nebo kombinace.
Baterie odběr - jednoduše nastavíte kolik a nebo jestli vůbec chcete brát energii i z baterie.

.. a požadavky

Vlastní měnič a sw Solar Assistant, zapnutá funkce MQTT - už jsme popisovali.
Vlasní WiFi nebo LAN síť pro komunikaci mezi našim systémem a MQTT
Mikro SD karta pro nastavení základních parametru sítě a MQTT komunikace

Výhoda našeho systému

Jednoduše lze náš systém připojit na stávající jakoukoliv fotovoltaickou elektrárnu. Použití pro jakýkoliv solární měnič. Stačí jedna zásuvka 230V pro přívod elektřiny. Jedinou podmínkou (prozatím) je výstup MQTT z programu Solar Assistant. Prozatím pracujeme s jednou měřící sondou pro sledování spotřeby spirályDotaz - není to elektrárna

Není - náš systém přidáte do vlastní stávající fotovoltaické elektrány, tedy přímo na přívod 230V.
Ohřev vody fotovoltaikou energii akumuluje v podobě tepla vy nastavujete kolik energie má být využito pro tento ohřev.
Baterie jestli máte nebo ne pak lze náš systém využít pro úplnou spotřebu energie z fotovoltaiky (baterie ale doporučujeme, pro rychlé změny výroby energie z fotovoltaiky).
Spotřeba elektrické energie mnohem víc kolísá - ano náš systém se automaticky přizpůsobuje odběru a výrobě fotovoltaiky.
Energii z akumulace můžete a nemusíte využívat pro napájení spotřebičů, ale investice do úspory je mnohem nižší.Potřebuji nějaké další instalace ....

Solární panely ?
na rozšíření stávající fotovoltaiky nepotřebujete, stačí dostatečný výkon který máte, popř. rozšířit o další panely dle vlastního uvážení.

Mám baterii ale nestačí na ohřev vody ?
v našem systému stačí nastavit že z baterie nechcete odebírat žádnou energii, pokud solární panely vyrábí a je nějaký přebytek, pak topí topné těleso nebo bojler.

Nemám baterii a bude mí topné těleso odebírat všechny přebytky?
Záleží na několika faktorech, bojler a pokud je odběr teplé vody a nevypne tepelná pojistka přívod elektřiny, jinak vyrábíme co fotovoltaika dovolí bez omezení.
Máte-li vlastní vodní akumulační nádoby a využíváte topná tělesa, pak záleží na objemu vody a nastavené teplotě u topného tělesa.
Baterii ale doporučujeme, pro rychlé změny výroby energie z fotovoltaiky.

My využíváme IBC zateplené nádrže pro ohřev vody topným tělesem pro chov ryb!
Baterie jsme museli vyhodit, exly :( a teď využíváme pouze tento systém jen pro spotřebu přebytků vytápěním do vody.

Ke stažení

Starší Soubory ke stažení

© 2023 - Autor: Pavel Kunor , Tomáš Staroba
Není dovoleno šířit tento software bez výslovného písemného souhlasu vlastníka autorských práv.
Uživatel nesmí:
- Kopírovat, distribuovat nebo šířit tento software třetím stranám bez povolení vlastníka autorských práv.
- Provádět reverzní inženýrství, dekompilaci nebo modifikace tohoto software bez souhlasu vlastníka autorských práv.
- Předávat nebo sdílet licenční klíče nebo aktivace kódy s jinými osobami.

Vlastník autorských práv si vyhrazuje veškerá práva k tomuto software a bude podnikat kroky v souladu s platnými zákony proti jakýmkoli porušením těchto podmínek. Toto znění je platné. V případě nejasností nebo žádosti o povolení kontaktujte vlastníka autorských práv. Tímto potvrzuji, že jsem přečetl(a) a souhlasím s těmito podmínkami a zavazuji se je dodržovat.

Zřeknutí se odpovědnosti

Vážení ,

s touto zprávou bychom vás rádi informovali, že jsme se rozhodli zříci se zodpovědnosti za elektroinstalace na vašem projektu. Tato rozhodnutí jsou závazná a do značné míry jsou motivována několika klíčovými důvody, které nás vedly k těmto krokům.

Prvním důvodem je naše zvážení bezpečnosti, kterou provádíme. Bohužel jsme nyní konfrontováni s okolnostmi, které by mohly ohrozit naši schopnost zajistit elektroinstalace na vašem projektu v souladu kvalitou a bezpečnosti. Jsme pevně přesvědčeni, že bychom nemohli zajistit dostatečnou péči a pozornost, kterou vaš projekt vyžaduje.

Druhým důvodem je požadavek na odbornost v oblasti elektro. Zjistili jsme, že projekty elektrických instalací se stávají čím dál složitějšími a náročnějšími. Vzhledem k tomuto vývoji se obáváme, že by naše dosavadní zkušenosti a dovednosti nemusely být dostačující k zajištění úspěšného dokončení vašeho projektu.

Třetím a posledním důvodem je neochota nést veškerou právní a finanční odpovědnost za elektroinstalace. Jsme pevně přesvědčeni, že je nezbytné, abychom v souladu se zákonem a naší profesionální etikou jednali s maximální odpovědností. Avšak vzhledem k výše zmíněným faktorům se obáváme, že bychom nemohli splnit tuto zodpovědnost v plném rozsahu.

Rozumíme, že toto rozhodnutí může být pro vás náročné a nepříjemné. Rádi bychom vám pomohli najít řešení pro elektroinstalace. Můžeme vám doporučit jiné odborné subjekty nebo konzultovat s vámi další možnosti. Naše priorita je zajistit, aby vaše projektové potřeby byly naplněny s ohledem na bezpečnost a kvalitu.

Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci v této záležitosti. Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

S úctou,

Kontakt

+420 736 654 985

fanet(@)email(.)cz
obchod(@)fanet(.)czCena funkčního SW

.... připravujeme, kompletujeme, finišujeme a pijeme hodně kafe a čaje

Klidně si připravte vlastní hardware a domluvíme se na prodeji námi otestovaného SW, ale nepřebíráme odpovědnost za škody