Zkratky na LCD a popis - easun.eu

Zkratky na LCD a popis

Právě se nacházíte: Home / hardware / 

S: Solar - fotovoltaika výroba Watt , Amper , Napětí
L: Load - vlastní spotřeba celkem Watt
G: Grid - dodavatel energie Watt , Napětí od dodavatele
B: Battery - spotřeba baterie Watt , Napětí na baterii Volt, aktuální SOC baterie v %
Batt Min SOC: xxx% - nastavená hodnota pro Min nabití baterie, pokud je SOC % nižší, topná tělesa jsou vypnutá do doby nabití baterie nad uvedenou hodnotu SOC %


Solární topný systém LCD panel Solární topný systém LCD panel Solární topný systém LCD panel  

Poslední řádek ukazuje stav spotřeby topného tělesa
OK: výpočet a navyšování spotřeby topného tělesa watt
NE: snižujeme nebo udržujeme spotřebu tělesa watt
% - kolik procent je nastaveno na SSR relé
XXX - kolik je spotřeba watt na topném tělese měřeno pomocí sondy

! Nabijime baterii ! - hláška pokud je SOC baterie nižší než Vaše nastavení SOC, to znamená vypnutí topných těles

 

Kontrolujeme funkčnost MQTT přenostu
Kontrolujeme funkce LAN
Zobrazované chyby na LCD

Chyba MQTT
Vypinam spotřebu

Různé stavy pro test LAN a WiFi, popř. chyby

 

GRID: nastavení odběru od distributora v %

R1 , R2 a R3 - zobrazuje odběr topného tělesa ve Watt a zapnuté SSR relé

Celkem: kWh - pokud nejede baterie zobrazuje se celková spotřeba v kWh (po resetování zařízení EaSun je vynulováno)

T1 , T2 a T3 - zobrazuje teploty z čidel, pokud nemáte nastavené teploty zobrazuje se chyba (! Nastavte teploty ! - přes WiFi).

Pokud je zapnuta spotřeba od distributora tak se zobrazuje: teplota MINMAX a provozní teplota a které SSR relé je zapnuto např...

T1< 20C 16,5C > 30C   znamená - Teplota1 .. MIN teplota< Aktuální teplota > MAX teplota

 .