Ovládání topení pomocí web stránek - easun.eu

Ovládání topení pomocí web stránek

Právě se nacházíte: Home / vyvoj / 

Hlavní strana

 


Zapnutý teploměr


Solární výroba / nastavené SSR relé


Spotřeba topného tělesa / celková spotřeba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - teploty

 

Počet teploměrů a jejich nastavení hodnoty

Spotřeba ze solárních panelů - Zapnuta - Solární výroba zapnuta  Vypnuta - Solární výroba vypnuta
 

Distr. Distributor povolen Ne / Distributor povolen Ano - jestli je distributor zapnut nebo ne
 

Min - Max nastavené teploty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - spotřeba

 

Solární výroba - Watt / Amper / Volt

 

Rozdíl Solar - Load


Odběr distributor a napětí


Nastavení spotřeby na topném tělese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - nastavení teplot a distributora

 

Teplota/SSR xx
Zadejte vlastní názvy pro teploty, pokud nebudou uvedeny použije se základní název: TEPLOTAx
Pokud bude v políčku Max = 0, pak nebude používán teploměr ani SSR relé
Distr. Distributor povolen Ne / Distributor povolen Ano - ne/povolit spotřebu od distributora
výroby ze soláru se SSRxx zapínají ihned pod Max. teplotu a udržuje se až po dosažení Max. teploty
odběru od distributora se SSRxx zapnou, pokud je teplota nižší než Min. a po dosažení Max. teploty se vypne
Dodavatel Max.odběr - nastavujete kolik Max.energie se bude odebírat přes SSRxx relé na topných tělesech v %


Solar Min. - nastavení Min. solární výroby pro zapínání SSR relé (0 - 1500), pokud je Solar Min. pod nastavenou hodnotou, lze topení zapnout i ručně, pokud je povolený odběr od distributora
Spotřeba ze solárních panelů - Zapnuta - Solární výroba zapnuta  Vypnuta - Solární výroba vypnuta

 

 

 

 

 

 

Stránka - nastavení min. SOC baterie a OLED displej

 

 

SOC % - určuje MIN hodnotu pro nabití baterie
 
Pokud je aktuální:
SOC baterie nižší než nastavená zde, pak se topná tělesa vypnou a nepoužívají se
SOC baterie vyšší, topná tělesa se začnou znovu používat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšíření nastavení OLED displeje

 

 

 

 

 

 

Stránka - nastavení WiFi

 

WiFi SSID - název vaší WiFi sítě

WiFi heslo

 

Údaje pro autorizaci programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - odesílání dat na externí server

 

 

ÚDAJE K PŘEDÁVÁNÍ DAT
Zadejte API key: - API klič pro ověřování
Zadejte adresu serveru: - http server kam posíláte data
Čas: - opakování po XX sekundách (doporučujeme tak 5 - 20s)

!UPOZORNĚNÍ! - pokud neexistuje web pro ukládání dat, pak nedoplňujte, zpomaluje to zpracování aplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - nastavení příjem MQTT

 

ÚDAJE PRO PŘÍJEM MQTT
Adresa vzdáleného brokeru - adresa MQTT brokeru, lokální nebo z internetu

Vyroba solar Watt: - výroba ze solárních panelů ve Wattech
Solar Volt: - výroba ve Volt
Solar Amper: - výroba v Amper
Spotřeba Watt: - vlastní spotřeba ve Wattech
Odběr distributor Watt: - celková spotřeba od distrbutora ve Wattech
Napětí distributor Volt: - napětí od distributova ve Volt
Baterie nabijeni Watt: - nabíjení baterie pokud je použita ve Wattech
Baterie Volt: - napětí na baterie ve Volt
Baterie SOC%: - nabití baterie v %, podle toho se určuje priorita na spotřebu nebo baterii
Např. easun/solarW - přijímá data ze solárních panelu ve Wattech.
!Pozor! - Rozlišují se velké a malé znaky, toto je potřeba dodržovat.
Pro zkoušení doporučuji např. MQTT Explorer

 

 

 

 

 

 

Stránka - smazání nastavení


Vložte komentář

 
 .