Historie vývoje zařízení EaSun - easun.eu

Historie vývoje zařízení EaSun

Právě se nacházíte: Home / vyvoj / 

09.06.2024

Možnost měření teploty a vlhkosti i v okolí, pro měření ovzduší, jestli není velký rozdíl mezi vodou a okolním vzduchem, využíváme pro chov sumců.

 

 

05.05.2024

Umřel nám solární měnič, tak je uprava aplikace pro zastavení čtení MQTT dat.
Do opravy je aktivní vše a hlavně měření teplot.

 

 

 

27.04.2024

Ukázková data Ostrava ul. Rudná , 2x využití spotřeby pro topení vody.
Odkaz na data , 1x sklep  a  1x venku IBC nádrže

 

 

26.04.2024

OLED a LED - rozdělení zobrazování
Společně - zobrazuji se informace a společná data z měření MQTT
Samostatně - OLED zobrazuje informace jen z teploměrů a zapnutí SSR relé
 
Barva - nastavte si podkladovou barvu pro vrchní html webmenu

Úpravy ve výpočtech na vlastní spotřeba a solární výroba

Výpočet spotřeby Min a Max Watt - v jakém rozsahu je výpočet pozastaven a je udržována spotřeba energie v tomto rozsahu

Úprava na teplotních čidlech - kontrola na stav hodnot, kontrola na chyby v měření, zobrazování na LCD a web.

Úprava pro používání topných těles společně - kontrola na prvotní zapnutí a rozdělení zátěže mezi topná tělesa.

 

 

 

13.04.2024

Oprava na teplotních čidlech - kontrola na stav hodnot, kontrola na chyby v měření, zobrazování na LCD a web.
Úprava pro používání topných těles společně, kontrola na prvotní zapnutí a rozdělení zátěže mezi topná tělesa.

 

Výpočet spotřeby Min a Max Wattv jakém rozsahu je výpočet pozastaven a je udržována spotřeba energie v tomto rozsahu

Solar Min
% - Min spotřeba ze solární výroby v procentech, pokud je Min = 0, nepoužívá se
Watt - nastavení Min. solární výroby pro zapínání SSRxx relé (0 - 1500), pokud je Solar Min pod nastavenou hodnotou topení se nepoužívá

 

 

03.04.2024

Základní měření a spotřeba

 

Nastavení teploměrů, odběru a distributora

 

Nastavení vazby na jiné zařízení


Provoz za dne

 

Teploměry a provoz za dne

Provozujeme vlastní topení 3x , 1x primární < 1x sekundární < 1x sekundární

 

 

31.03.2024

Úprava OLED pro sledování provozu ostatních zařízení - Primární / Sekundární

 

 

30.03.2024

Upraveno pro provoz Primární a další Sekundární zařízení bez omezení.
Pokud jich máte více, lze je postupně nastavit pomocí sítě LAN nebo WiFi: URL TSSR - Teplota a SSR xxx.
Primární = Sekundárrní1 = Sekundární2 ... a další

Funguje to tak, že:

 

 

26.03.2024

Provozujeme 2x topné zařízení EaSun a provedena změna pro sledování Primárního topení.
Abychom nemuseli tahat asi 45m kabelu pro napájení 220V dalšího topného tělesa,
provedli jsme další aktualizaci software na verzi 4.43

Hlavní Primární zařízení - topení sklep

 

Vedlejší zařízení - venku IBC, testy stavů SSR relé na Primárním zařízení

 

Nastavení adresy na primární zařízení


URL TSSR: - url adresa Primárního EaSun, kde je priorita zapnutí SSR podle nastavených teplot.
Pokud je URL TSSR: http://VašeIPAdresa adresa uvedena a je tam zapnuto jakékoliv SSR relé na uvedené URL TSSR,
pak se vedlejší zařízení nebude používat až do doby vypnutí všech SSR relé na uvedeném primárním URL TSSR
URL TSSR - Teplota a SSR xxx

 

Na OLED display se zobrazuje stav kontroly primárního zařízení
  

 

Na web rozhraní se u teploměrů zobrazí hlášení na Primárním zařízení s IP adresou

a které SSRxx relé je zapnuto

 

 

 

08.03.2024

Pro každého uživatele sledujeme a vyhodnocujeme statistiky měření energií.
Pro sledování spotřeby na topném tělese, podle výroby ze solárních panelů.

 

 

03.03.2024

Archivace do externí MySQL databáze pro sledování vlastní solární výroby a spotřeby pro topné těleso.
Urychlení výpočtu z archívu solární výroby.
Kontrola přístupu na data pomocí vlastního API KEY
Podmínky pro archivací:

Denně až 33 000 záznamu v archívu pro přesnější výsledek na PWM - MySQL tabulka

 

 

 

25.02.2024

Pokud se používají oba dva - LCD a OLED, lze na OLED displeji zobrazovat samostatně teploměry a stavy zapnutí SSR a povolení distributora

  
  

 

 

 

20.02.2024

Zobrazování na LCD a OLED display společné informace

 

 

 

18.02.2024

Zjištění chyb na jednotlivých čidlech teploměrů, dochází k tomu během provozu.
Oprava: přepočet a průměrování hodnot podle jednotlivých teplotních čidel.

 

U používat teploty společně - rozdložení spotřeby mezi topná tělesa u okamžitého zapnutí

 

ID API - ověřování a autorizace při prvním spuštění aplikace, možno doplnit ID API dodatečně.
Pokud není provedena autorizace aplikace, nefunguje měření a provoz MQTT, nastavení lze dokončit.

 

 

 

15.02.2024

Testujeme další možnosti nastavení teploměrů

 

 

 

09.02.2024

Ubrali jsme pro nastavení odběru od distributora jedno nastavení a používáme je pouze u jednotlivých teploměrů

Distr. Distributor povolen Ne / Distributor povolen Ano

 

Původní verze

 

 

 

31.01.2024

Menší opravy exportu dat, verze 4.30, přepracování html we stránek pro ovládání a rozmístění odkazu na ovládání

Ikony pro zapnutí / vypnutí distributora

 

 

 

 

28.01.2024

Přepracovaná OnLine statistika, zobrazování i teploměru Min - Max teploty i stavy zapnutých SSR relé.
Informace o aktuální nejnižší teplotě u každého teploměru samostatně.

Menší úprava pro výpočty: spotřeba, distributor a výroba.

 

 

 

27.01.2024

Zapínání a vypínání topení tlačítky podle teplotních čidel na web stránkách pro ovládání.
Iformace o stavu zapnutí On/Off  
Dynamické skládání web stránky pro nastavení měření podle počtu čidel teploměrůNastavení topných těles a čidla pro měření teploty vody

 


Vše vypnuto

 


Zapnuto topné těleso pro Zásoba


 

 

 

 

26.01.2024

Vlastní názvy pro teploměry, zobrazují se v html části pro ovládání.
Používání a odběr od distributora Ano/Ne ,dá se i jednotlivě nastavit u každého teploměru a SSRxx relé.

 

 

 

25.01.2024

Úprava při odběru spotřeby od distributora, postupné přidávání po krocích na SSR relé do nastavené hodnoty.
 

 

 

24.01.2024

Zobrazování testovací data v grafech Online z měření, která jsou archivována do databáze

 

 

 

18.04.2024

Možnost nastavení MIN výroby ze Solar ve Wattech, podle tohoto nastavení se po dosažení této hodnoty zapínají SSR relé.
Min.hodnoty od 0 do 500

 

 

 

14.01.2024

Možný reset nastavení

Částečná změna html stránek pro nastavení

 

Nové logo

 

 

 

12.01.2024

Dokončení autorizace programu podle ID API.
Registrace uživatele , základní údaje a email.
Autorizace ID API a HW u první registrace uživatele přes email.

Archivace hlášení z jednotlivých zařízení.

Zrychlené nastavení ID API pro hardware přes WiFi

 

 

 

 

10.01.2024

Testy s itegrovanýmí OLED displeji - ESP8266 pro brokera
    

 

 

 

 

08.01.2024

V roce 2023 - původní verze - a stále funguje

              

 

 

 

 

 

05.01.2024

Zobrazování na OLED displeji u ovládání topných těles, možná náhrada za LCD 20x4

        

 

Menší oprava zobrazování hodnot na OLED displeji u Brokera a Klienta

 

 

 

 


2023

 

31.12.2023

Vylepšená kontrola na stav nabití baterie baterieSOC = baterieSOCMIN
Tabulka pro MySQL archivaci ke stažení: MySQL

PF: 2024 :)

 

 

30.12.2023

Úprava pro teploměry, pokud solar > 0 W a vyrábí, nečeká se na MIN teplotu

 

 

29.12.2023

Oprava a upřesnění informací a podmínek z čidel na měření teplot.
Testovaní dalších ESP xxx na provoz broker a klient.
Testování různých DC sond pro vlastní měření u brokera - náhradní řešení za Solar Assistant

 

 

28.12.2023

Nové sestavení řízení topení do elektro rozváděče - video youtube

    

 

 

22.12.2023

Vlastní MQTT broker nebo MQTT klient může mít vlastní dle výběru na Vás
tento - LCD display 20 x 4 znaků
 LCD 20 x 4 znaků

nebo - OLED display 0,96 - 128 x 64px

 

18.12.2023

Kompletní archivace všech MQTT přijatých dat a možnost nastavení času prodlevy pro odesílání dat.
Kontrola na stav web serveru, připadná chyba zastaví odesílání.

Testovací data: ukázka

 

13.12.2023

Archivace spotřeby topného tělesa a ovládání SSR relé.
Archivace celkové spotřeby v KWh.
Příprava na grafické výstupy podle období

Možné vynulování celkové spotřeby přes web rozhraní.

 

12.12.2023

Spuštěna databáze pro archivaci naměřených dat.
Ověřování podle přiděleného API klíče.
Příprava grafických výstupů podle období

 

11.12.2023

Přidány parametry pro sledování teplot ze všech čidel a stavy SSR relé

api_key=tPmAT5Ab3j7F9&solarW=839&solarA=0.00&solarV=0&loadW=144&cezW=966&cezV=242&batteryV=49.00&batteryW=157&batterySOC=80&t1=19.00&stat1=1&t2=17.00&stat2=0&t3=17.31&stat3=0

 

10.12.2023

Odesílání dat pro vlastní archivaci např do MySQL databáze.
API_KEY - možná kontrola pro autorizaci přijímaných dat
URL_ADRESA - adresa serveru kam data posílat
Test ukázka: http://URL_ADRESA/?api_key=tPmAT5Ab3j7F9&solarW=999&solarA=0.00&solarV=139&loadW=222&cezW=940&cezV=224&batteryV=49.00&batteryW=62&batterySOC=58
 

Aktualizace se nastavuje u MQTT Broker Klient, odesílání čas v milisekundách - přesunuto na přijímací část HW
 

 

Příklad - MySQL tabulka návrh

 

Příklad - zapsaná data do MySQL tabulky

ÚDAJE K PŘEDÁVÁNÍ DAT
Zadejte API key: - API klič pro ověřování
Zadejte adresu serveru: - http server kam posíláte data
Metoda: - Odeslání dat pomocí form GET

 

 

05.12.2023
Rozlišení web rozhraní pro MQTT brokera a MQTT příjem

 

Původní ...

 

Nový ...

 

02.12.2023
Testování vlastního MQTT serveru

 

 

28.11.2029
Test možné aktualizace přes http - nepoužitelné, není kam uložit aktualizaci .bin

 

 

25.11.2023
Zasílání zpráv o chybách na email.
Hlášení typu .. chyba MQTT, chyba hodnot z měření, kontrola teplot a zapnutí relé
Nepoužitelné - moc pomalé pro veřejné servery

 

 

23.11.2023
Vlastní MQTT broker na vnitřní síti
Vlastní MQTT klient přes internet: test.mosquitto.org
Využití měření pomocí sond na AC a DC a zasílání dat přes WiFi
Připravujeme vlastní MQTT server

 

 

20.11.2023
Připravuji měření a posílání dat pomocí vlastního MQTT brokeru popř. klienta
Další ESP32 pro měření AC a DC a zpracování dat
Vlastní nastavení názvu pro MQTT
Možnost posílání dat přes zprostředkovatele

ÚDAJE PRO MQTT

Např. easun/solarW - posílá data ze solárních panelu ve Wattech, rozlišují se velké a malé znaky, je potřeba toto dodržovat.
Pro zkoušení doporučuji např. MQTT Explorer

 

 

15.11.2023
Dokončení kontrol MIN a MAX teplot a spínání relé podle solární výroby a
jestli je solární výroba = 0 pak přepnutí na distributora,
pokud je samozřejmě povolen

 

 

13.11.2023
Příprava na nové zobrazování proměnných přes WiFi web
Nové formuláře pro vkládání dat

 

 

12.11.2023
Web stránky ... nastavení pouze přes WiFi
Možnost nastavení hodnot pro teplotní čidla

Min °C .... Max °C
Po dosažení teplot pro jednotlivá čidla
se automaticky přepne na další topné těleso
pokud je nastaveno rozmezí teplot OD .. DO vyšší než 0

Možnost pustění topných těles i bez solární výroby
Nastavení distributora .. Ano .. Ne
Možnost nastavení odběru v % od distributora od 20% do 100%

 

 

08.11.2023
Kompletní Web stránky pro nastavení WiFi, MQTT, teplot pro čidla
.. a web stránka pro zobrazení hodnot z teplotních čidel
.. a web stránka pro zobrazení všech hodnot měření
Video 5

 

 

06.11.2023
Měření teploty vody až 3 tepelná čidla
Připravuji možnost přepnutí až na 3 topné tělesa
podle nastavených teplot na ohřev vody
a počtu použitých teplotních čidel
Jedním SSR relé lze po přepnutí ovládat další topné těleso
Použití přepínání pomocí relé, které ovládají stýkače pro topná tělesa
 

 

04.11.2023
Web rozhraní pro nastavení MQTT hodnot z Solar Assistant

Video 4
Pro testování MQTT: mqtt-explorer.com
Nastaveni MQTT Solar Assistant: solar-assistant

 

 

03.11.2023
Web rozhraní pro nastavení WiFi a MQTT, prvotní nastavení EESID, Hesla a IP pro MQTT

Video 4

 

02.11.2023
Nové sestavení ESP32, podpora WiFi i LAN, testy provozu podle sítě

 

01.11.2023
Při prvním spuštění
AP režim pro nastavení WiFi a MQTT pomocí web stránky
 
Po restartu provoz podle vložených dat s možností editace přes WiFi

 

 

31.10.2023
Vylepšené měření pomocí PZEM004T
Kontrola napětí mezi MQTT a PZEM
Přesné měření odběru topného tělesa
Není nutný test základního odběru topného tělesa

 

 

30.10.2023
Prvotní test LAN a WiFi
Na výběr z těchto možností pomocí DHCP
Kontrola komunikace MQTT
Průběžný test popř. nucený restart

 

 

21.10.2023
Kontrola komunikace mezi měničem přes LAN
stávalo se nám, že docházelo ke ztrátám paketu,
tak jsme natáhli optiku namísto CAT 6a kabelu
v souběhu kabelu a napájení docházelo k rušení
a tedy k výpadkům např. ping..,
proto to hlídáme v nové verzi a pokud k tomu dojde,
vše se znovu automaticky restartuje

 

 

20.10.2023
Zase jsme zpřesnili výpočty mezi výrobou a spotřebou

 

 

 

11.10.2023
Připrava na další proudové sondy
AC - topné těleso
AC - měření celkového odběru
DC - solární výroba
pro nezávislé měření i mimo MQTT ...
Zapojení čidla pro nezávislé měření teploty vody

 

 

 

10.10.2023
Zkouška napájení pomocí PoE, zdroj
a zálohování při výpadku pomocí nabíjecích článku 16850

 

 

09.10.2023
Zavádíme standard pro zapojování hardware

 

 

08.10.2023
Zlepšili jsme výpočty mezi výrobou a spotřebou

 

 

05.10.2023
Podpora DHCP Lan.
Kontrola pomocí WatchDog - hlídací pes,
při výpadku MQTT nebo topného tělesa se aplikace restartuje

 

 

06.10.2023
Nová verze SW pro ovládání přetoků energie

 

 

26.09.2023
... začátek skládačky


Vložte komentář

 
 .