Základní návod pro nastavení zařízení - EaSun - easun.eu

Základní návod pro nastavení zařízení - EaSun

Právě se nacházíte: Home / vyvoj / 

 

První nastavení zařízení - EaSun

První zapnutí vyžaduje WiFi a nezapojujte LAN kabel do síťové karty.

Po prvním spuštění zařízení EaSun se po základní kontrole WiFi spojení objeví na LCD displeji hláška

Připojte se na systémovou WiFi podle .....
IP adresa: 192.168.4.1
Název WiFi SSID: EASUN 

 

 

POZOR - pokud není programově přidělen ID API klíč, je potřeba jej zadat u prvního nastavení, jinak bude aplikace omezena na funkcích.

 

Ověřování ID API klíče  se provádí přes internet, proto je nutné aby aplikace měla přístup na internet.

 

Pomocí mobilu nebo tabletu do prohlížeče zadáte IP adresu zobrazenou na LCD - 192.168.4.1
a nastavíte si vlastní WiFi síť kam se má zařízení EaSun připojit.
Tedy je důležité nastavení - SSID WiFi název a HESLO pro Vaší WiFi síť.

Doplňte údaje osoby, jmeno, příjmení a platný a funkční email!

 

Po potvrzení nastavení bude zařízení EaSun restartováno a zadané údaje jsou uloženy do paměti.
Pokud vložíte údaje špatně a WiFi se nepřipojí, zobrazí se obrazovka pro nastavení WiFi znovu.
Bez správně WiFi nelze dokončit nastavení zařízení EaSun.

Pokud se zařízení EaSun připojí na Vaší WiFi síť, zobrazí se na LCD toto hlášení a pokračujete podle pokynů na LCD.

Uvedené hodnoty jsou na naší WiFi síti ......

Nastavení WiFi lze později samozřejmě změnit.

 

 

POZOR:

 

POZOR:

 

Po restartu bude zařízení EaSun hledat nastavenou WiFi v dosahu a pokud se přihlásí, pomocí DHCP dostane IP adresu z vašeho routeru a ta se zobrazí na LCD displeji.

 

Ukázka v naší síti - přidělené nastavení IP adresy pomocí DHCP

 

Nastavení zařízení EaSun a připojení do Vaší WiFi sítě a připojení tedy proběhlo v pořádku.

Nastavení a rozsah Vaší IP adres je podle nastavení Vašeho routeru, ukázku na LCD berte jako informativní údaje

 

 

MQTT - nastavení IP adresy a odkazů pro sledování parametru solární výroby

 

Uvedená IP adresa je pro další nastavení pomocí WiFi přes web stránky prohlížeče např. Chrome, Firefox a další.
IP adresu získáte z vašeho routeru pomocí DHCP ...
IP adresu zadejte znovu do tabletu nebo mobilu a můžete dokončit základní nastavení MQTT Brokeru, tedy podle Solar assistant

Nastavení a rozsah Vaší IP adres je podle nastavení Vašeho routeru, ukázku na LCD berte jako informativní údaje

 

Toto je základní formulář pro nastavení MQTT

 ** připravujeme i kontrolu pro nabíjení před spotřebou na topných tělesech

 

 

Otestované nastavení MQTT ze Solar Assistant

Pokud tyto údaje nejsou zadány, zobrazují se chyby na LCD displeji.
Po každém vložení se zařízení EaSun restartuje

 

Ukázky chyb při vkládání MQTT

 

Pokud zadáte vše v pořádku, zobrazí se po restartu hodnoty z MQTT

 

Parametry z programu Solar assistant - popis přímo u výrobce

V nastavení Solar assistant - konfigurace

 

Položka MQTT Broker

Základní parametr pro nastavení je - Topic prefix, ten si nastavujete sami a použíje se pro vložení do údajů ve formuláři pro nastavení MQTT.
Toto je nastavení, které funguje a lze jej použít kdekoliv, pro sledování údajů vzdáleně přes síť.

Testy pro MQTT - MQTT Eplorer

 

Nastavení teplotních čidel pro sledování teploty vody a zapínání topných těles


Teplota/SSR xx

Zadejte vlastní názvy pro teploty, pokud nebudou uvedeny použije se základní název: TEPLOTAx

Lze použít 1 až 3 čidla pro měření teploty vody. Podle těchto nastavení se zapínají stykače ovládaná pomocí relé.

 

Rozdíly mezi spotřebou ze solární výroby a distributorem je

 

Nastavení SOC % pro baterii

SOC v % baterie určuje min nabití baterie.
Pokud je SOC u baterie nižší jsou všechna topná tělesa vypnuta.

Barva - nastavte si podkladovou barvu pro vrchní html webmenu

 

OLED a LED - rozdělení zobrazování
Společně - zobrazuji se informace a společná data z měření MQTT
Samostatně - OLED zobrazuje informace jen z teploměrů a zapnutí SSR relé

 

B: nabíjení Watt - napětí baterie Volt - SOC % baterie aktuální
Batt Min SOC - je hodnota kterou si nastavujete

 

 

Odesílání dat na externí server

Zadejte API key: - API klič pro ověřování

URL adresa1: - http server kam posíláte data

Čas: - opakování po XX sekundách (doporučujeme tak 5 - 20s), pouze pro URL 1 a URL TSSR

Zadejte URL 2: - url adresa serveru, posílají se pouze data z energií, výroba a spotřeba

URL TSSR: - url adresa hlavního/primárního EaSun, kde je priorita zapnutí SSR podle nastavených teplot.
Pokud je URL TSSR: http://IpAdresa adresa uvedena a je tam zapnuto jakékoliv SSR relé na uvedené URL TSSR,
pak se toto zařízení nebude používat až do doby vypnutí všech SSR relé na uvedené URL TSSR
URL TSSR - Teplota a SSR xxx


!UPOZORNĚNÍ! - pokud neexistuje web pro ukládání dat, pak nedoplňujte, zpomaluje to zpracování aplikace

 

Sledování spotřeby přes WiFi

Lze sledovat jak spotřebu tak i stavy teplotních čidel

  

Zobrazují se jen ty čidla na teplotu pokud jsou zapojena do zařízení EaSun.
Zobrazuje se stav MIN - Aktuální - MAX teploty
Čidla se dají zakoupit od dély 1m , 2m a 3m.

Ukázka sledování spotřeby

 


Vložte komentář

 
 .