Ovládání topení pomocí web stránek - easun.eu

Ovládání topení pomocí web stránek

Právě se nacházíte: Home / vyvoj / 

Hlavní strana

 


Zapnutý teploměr


Solární výroba / nastavené SSR relé


Spotřeba topného tělesa / celková spotřeba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - teploty

 

Počet teploměrů a jejich nastavení hodnoty

Spotřeba ze solárních panelů - Zapnuta - Solární výroba zapnuta  Vypnuta - Solární výroba vypnuta
 

Distr. Distributor povolen Ne / Distributor povolen Ano - jestli je distributor zapnut nebo ne
 

Min - Max nastavené teploty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - spotřeba

 

Solární výroba - Watt / Amper / Volt

 

Rozdíl Solar - Load


Odběr distributor a napětí


Nastavení spotřeby na topném tělese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - nastavení teplot a distributora

Teplota/SSR xx
Zadejte vlastní názvy pro teploty, pokud nebudou uvedeny použije se základní název: TEPLOTAx
Pokud bude v políčku Max = 0, pak nebude používán teploměr ani SSR relé

Distr. Distributor povolen Ne / Distributor povolen Ano - ne/povolit spotřebu od distributora

Používat teploty - Samostatně / Společně , jestli se topná tělesa zapínají jak je uvedeno

výroby ze soláru se SSRxx zapínají ihned pod Max. teplotu a udržuje se až po dosažení Max. teploty
odběru od distributora se SSRxx zapnou, pokud je teplota nižší než Min. a po dosažení Max. teploty se vypne

Distributor Max.odběr - nastavujete kolik Max.energie se bude odebírat přes SSRxx relé na topných tělesech v %

Výpočet spotřeby Min a Max Watt
v jakém rozsahu je výpočet pozastaven a je udržována spotřeba energie v tomto rozsahu


Solar Min , Max , Min Watt
% - Min spotřeba ze solární výroby v procentech, pokud je Min = 0, nepoužívá se
% - Max spotřeba ze solární výroby v procentech, pokud je Max = 0, nepoužívá se
Min Watt - nastavení Min. solární výroby pro zapínání SSRxx relé (0 - 5000), pokud je solární výroba pod nastavenou hodnotou topení se nepoužívá

Spotřeba ze solárních panelů - Zapnuta - Solární výroba zapnuta  Vypnuta - Solární výroba vypnuta

 

 

 

 

 

 

Stránka - nastavení min. SOC baterie a OLED displej

 

 

SOC % - určuje MIN hodnotu pro nabití baterie
 
Pokud je aktuální:
SOC baterie nižší než nastavená zde, pak se topná tělesa vypnou a nepoužívají se
SOC baterie vyšší, topná tělesa se začnou znovu používat

 

 

 

 
Barva - nastavte si podkladovou barvu pro vrchní html webmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšíření nastavení OLED displeje
Společně - zobrazuji se informace a společná data z měření MQTT
Samostatně - OLED zobrazuje informace jen z teploměrů a zapnutí SSR relé

 

 

Stránka - nastavení WiFi

 

WiFi SSID - název vaší WiFi sítě

WiFi heslo

 

Údaje pro autorizaci programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - odesílání dat na externí server

 

 

ÚDAJE K PŘEDÁVÁNÍ DAT
Zadejte API key: - API klič pro ověřování

URL adresa1: - http server kam posíláte data

Čas: - opakování po XX sekundách (doporučujeme tak 5 - 20s), pouze pro URL 1 a URL TSSR

Zadejte URL 2:
- url adresa serveru, posílají se pouze data z energií, výroba a spotřeba

URL TSSR: - url adresa hlavního/primárního EaSun, kde je priorita zapnutí SSR podle nastavených teplot.
Pokud je URL TSSR: http://IpAdresa adresa uvedena a je tam zapnuto jakékoliv SSR relé na uvedené URL TSSR,
pak se toto zařízení nebude používat až do doby vypnutí všech SSR relé na uvedené URL TSSR
URL TSSR - Teplota a SSR xxx


!UPOZORNĚNÍ! - pokud neexistuje web pro ukládání dat, pak nedoplňujte, zpomaluje to zpracování aplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka - nastavení příjem MQTT

 

ÚDAJE PRO PŘÍJEM MQTT
Adresa vzdáleného brokeru - adresa MQTT brokeru, lokální nebo z internetu
MQTT Zap/Vyp - zapnutí / vypnutí MQTT brokeru

Vyroba solar Watt: - výroba ze solárních panelů ve Wattech
Solar Volt: - výroba ve Volt
Solar Amper: - výroba v Amper
Spotřeba Watt: - vlastní spotřeba ve Wattech
Odběr distributor Watt: - celková spotřeba od distrbutora ve Wattech
Napětí distributor Volt: - napětí od distributova ve Volt
Baterie nabijeni Watt: - nabíjení baterie pokud je použita ve Wattech
Baterie Volt: - napětí na baterie ve Volt
Baterie SOC%: - nabití baterie v %, podle toho se určuje priorita na spotřebu nebo baterii
Např. easun/solarW - přijímá data ze solárních panelu ve Wattech.
!Pozor! - Rozlišují se velké a malé znaky, toto je potřeba dodržovat.
Pro zkoušení doporučuji např. MQTT Explorer

 

 

 

 

 

 

Stránka - smazání nastavení

Komentáře

 • Pavel: 13/05/2024 10:19:12
  Kopírujeme obrázky z různých nastavení které používáme,
  barvu menu si můžete nastavit sám od verze 4.44.
  Jde o rozlišení kde je zařízení použito,
  tak rychle vím, že my na 3 zařízeních víme kde které je umístěno
 • Václav Klus: 13/05/2024 08:13:56
  Vidím že každý obrázek má jinou barvu, proč?
 • Pavel: 08/04/2024 13:38:34
  Ano, problém s podporou síťových prvku LAN pro ESP32.
  Fungují pouze knihovny na WiFi
 • Petr: 04/04/2024 09:54:09
  To nastavování funguje jen přes WiFi?
  LAN ne, bylo by lepší to mít na kabelu.

  děkuji za info

Vložte komentář

 
 .